ДРЪЖКИ КОМБИНИРАНИ С ДЪРВО И ПРУЖИНА 3016 от Сержани