ДРЪЖКИ КОМБИНИРАНИ С ДЪРВО И ПРУЖИНА 3017 от Сержани