ДРЪЖКИ КОМБИНИРАНИ С ДЪРВО И ПРУЖИНА 1686 от Сержани