ДРЪЖКИ КОМБИНИРАНИ С ДЪРВО И ПРУЖИНА 1614 от Сержани