ДРЪЖКИ КОМБИНИРАНИ С ДЪРВО И ПРУЖИНА 1613 с пружина от Сержани