ДРЪЖКИ КОМБИНИРАНИ С ДЪРВО И ПРУЖИНА 1613 с дърво от Сержани