ДРЪЖКИ КОМБИНИРАНИ С ДЪРВО И ПРУЖИНА 1512 от Сержани