ДРЪЖКИ КОМБИНИРАНИ С ДЪРВО И ПРУЖИНА 1509 от Сержани